Το Πρόγραμμα

Δομή Προγράμματος

Το CGS Academia περιλαμβάνει δύο ηλικιακές ομάδες: το Junior Academia απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, ενώ το Senior Academia απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Το Junior Αcademia καλύπτει πολλαπλές θεματικές περιοχές, τόσο από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες όσο και από τις θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά και την τεχνολογία (STEM). Οι διαλέξεις έχουν χαρακτήρα εισαγωγής σε επιστημονικές θεματικές εκτός αναλυτικού προγράμματος του σχολείου, στις οποίες θα υπάρξει περαιτέρω εμβάθυνση κατά τα επόμενα χρόνια φοίτησης στο Academia.

Στο Senior Academia υπάρχει διαχωρισμός των μαθητών/τριών, ανάλογα με τις μαθητικές επιδόσεις τους αλλά και την κλίση και προτίμησή τους, σε Academia “STEM” και Academia “Humanities and Social Sciences”. Οι διαλέξεις στο επίπεδο αυτό εμβαθύνουν περισσότερο στο υπό μελέτη αντικείμενο και περιλαμβάνουν επισκέψεις διακεκριμένων ομιλητών από την πανεπιστημιακή κοινότητα, ερευνητικούς φορείς, κ.α.

 

 

 

Επιλογή Μαθητών

To CGS Academia στοχεύει σε μαθητές/τριες με άριστες μαθητικές επιδόσεις και υψηλά κίνητρα μάθησης. Για να λάβει πρόσκληση συμμετοχής στο Academia ένας/μια μαθητής/τρια, θα πρέπει να έχει προταθεί τουλάχιστον από 2 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολείου και να εγκριθεί από το/η Διευθυντή/ντρια της αντίστοιχης βαθμίδας.

Η επιλογή των μαθητών/τριών στηρίζεται στα ακόλουθα κριτήρια, που πρέπει να ικανοποιούνται κατά πλειοψηφία:

* Βαθμολογία προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς

* Επίδειξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων (π.χ. εκφραστικής ικανότητας, υπολογιστικής ευχέρειας, χωρικής συλλογιστικής, ευχέρειας επεξεργασίας πληροφοριών, αλγοριθμικής σκέψης…)

* Επίδειξη δημιουργικότητας

* Υψηλά κίνητρα μάθησης και προσήλωση στην επίτευξη των στόχων

* Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Μαθητής/τρια που επιδείξει αξιοσημείωτη πρόοδο ή/και τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να προταθεί για συμμετοχή στο Academia κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και να συμμετέχει στο αντίστοιχο ηλικιακό πρόγραμμα με την εκκίνηση του επόμενου κατά σειρά θεματικού κύκλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CGS Academia, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος,  Πανδώρα Σιφνιώτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση academia@cgs.edu.gr.

Log in with your credentials

Forgot your details?