Διαδικασία Εγγραφής

Η καθολική εφαρμογή του Προγράμματος Ιnternational Βaccalaureate σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου μας, σε συνάρτηση πάντα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιτάσσει τον έγκαιρο προγραμματισμό προεγγραφών νέων μαθητών για όλες τις βαθμίδες και τις τάξεις του σχολείου μας.

Παρακαλούμε, όσοι γονείς ενδιαφέρεστε να εγγράψετε άλλο παιδί σας στο σχολείο μας ή να συστήσετε παιδί συγγενικής ή φιλικής σας οικογένειας, να επικοινωνήσετε έγκαιρα με την Κεντρική Γραμματεία για λόγους καλύτερου εσωτερικού προγραμματισμού.

Στις ενδιάμεσες τάξεις οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Να ληφθεί υπ’όψη ότι, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής, δεν αποτελεί απαραιτήτως προτεραιότητα εκχώρησης θέσεως. Για την εκχώρηση θέσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Διαδικασία Νέας Εγγραφής

1. Υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και προσέλευση των γονέων για προσωπική ενημέρωση επί των προγραμμάτων του σχολείου.

 • Προσωπικές Ενημερώσεις γίνονται από Δευτέρα-Παρασκευή από 09:00-15.00.
 • Η μέση διάρκεια της προσωπικής ενημέρωσης είναι 40’.
 • Για την τήρηση του προγράμματος της κάθε μέρας, απαιτείται η έγκαιρη προσέλευσή σας στην προγραμματισμένη συνάντηση.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 20’ το ραντεβού σας ακυρώνεται και επαναπρογραμματίζεται για νέα ημέρα και ώρα.
 • Για την είσοδό σας στο σχολείο – για λόγους ασφαλείας – απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας στο φυλάκιο του σχολείου.
 • Πριν την προγραμματισμένη σας συνάντηση, είναι χρήσιμο να σταλεί συμπληρωμένη στο σύνολό της η  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail: admissions@cgs.edu.gr, υπόψιν κας Παπαδάτου.  
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να  έχετε την Αίτηση μαζί σας συμπληρωμένη κατά την επίσκεψή σας στο σχολείο.
 • Η προσωπική ενημέρωση γίνεται ανάμεσα στους γονείς/κηδεμόνες και στους υπεύθυνους του σχολείου.
 • Μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συνάντησης,  η θέση του υποψήφιου μαθητή δεσμεύεται για 10 εργάσιμες ημέρες.
 • Μετά την πάροδο αυτού του χρόνο,αν δεν γίνει προεγγραφή η θέση αποδεσμεύεται.

2. Συνάντηση με τους υποψήφιους μαθητές και ξενάγηση στους χώρους του σχολείου γίνεται σε άλλη ημερομηνία.

 • Ανάλογα με τη βαθμίδα διαφοροποιείται η διαδικασία γνωριμίας με τους υποψήφιους μαθητές.

3. Ενημέρωση των γονέων για την αποδοχή της αίτησης.

 • Η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται με την διεκπεραίωση όλων των τυπικών διαδικασιών που απαιτούνται και την κατάθεση προκαταβολής.

Διαδικασία Επανεγγραφής (Δ.Σ.Σ.)

Το έντυπο Δήλωσης Συνέχισης Σπουδών (Δ.Σ.Σ.) περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά στοιχεία για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα για την επόμενη σχολική χρονιά και παραδίδεται στους γονείς και κηδεμόνες το μήνα Μάρτιο.
Η συμπληρωμένη Δ.Σ.Σ. επιστρέφεται στο σχολείο και επικυρώνεται με την κατάθεση της προκαταβολής. Με αυτή τη διαδικασία κατοχυρώνεται η θέση του μαθητήστα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα για την επόμενη σχολική χρονιά.

 

Πληροφορίες: Tμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών:  admissions@cgs.edu.gr, 210 6030411-16

Υπεύθυνη: κα. Ιωάννα Παπαδάτου

Log in with your credentials

Forgot your details?