Εφαρμογή

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται ο ίδιος ο μαθητής. Βασική μέριμνα αποτελεί η καλλιέργεια μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, το λεγόμενο «προφίλ του μαθητή», (IB Learner Profile) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του εφήβου για επικοινωνία, ανθρωπιστικά ιδανικά, συναισθηματική κάλυψη και συλλογικότητα.

Οι έννοιες (concepts) που θα πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές, τα πεδία αλληλεπίδρασης (areas of interaction), οι προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης (approaches to teaching and learning) αποτελούν βασικούς άξονες για τη δόμηση της διδακτέας ύλης.

Κύριο ζητούμενο είναι να γίνει διασύνδεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που κατηγοριοποιούνται σε οκτώ (8) Ομάδες Μαθημάτων (Subject Groups). Αξιοποιώντας την ύλη των γνωστικών αντικειμένων του Γυμνασίου – A’ Λυκείου, οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται θεματικές ενότητες που αποτελούν έναυσμα για έρευνα και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Οι θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσα από το πρίσμα 5 «Πεδίων Αλληλεπίδρασης» (Areas of Interaction):

(1) Προσεγγίσεις Μάθησης (Αpproaches to Learning)
Μαθαίνω πώς να µαθαίνω / Πώς επικοινωνώ αυτά που µαθαίνω / Εργάζοµαι συνεργατικά ή ανεξάρτητα;

(2) Κοινωνική Προσφορά (Community & Service)
Από το Εγώ στο Εµείς / Πώς ζω συνυπάρχοντας µε τους άλλους; /Πώς συνεισφέρω στην κοινότητα;/ Πώς µπορώ να βοηθήσω αυτούς που έχουν ανάγκη;

(3) Αγωγή Υγείας και Κοινωνική Εκπαίδευση (Ηealth and Social Education)
Πώς σκέφτοµαι και δρω; / Πώς αλλάζω; / Πώς µπορώ να φροντίζω τον εαυτό µου και τους άλλους;

(4) Περιβάλλοντα (Εnvironments)
Πού ζω; / Τι πηγές έχω ή χρειάζοµαι; / Ποιες είναι οι ευθύνες µου;

(5) Ανθρώπινη Εφευρετικότητα (Human Ingenuity)
Γιατί και πώς δηµιουργούµε; / Μπορούµε να επηρεάζουµε, να μετατρέπουµε, να απολαµβάνουµε; / Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά µιας δηµιουργίας;

Τα Πεδία Αλληλεπίδρασης (Areas of Interaction) δεν αποτελούν αυτόνοµα αντικείµενα. Σχεδιάστηκαν προκειµένου οι µαθητές:

  • να αντιληφθούν τη σχέση των µαθηµάτων µε τον κόσµο που τους περιβάλλει
  • να µην θεωρούν τα µαθήµατά τους σαν αποµονωµένες περιοχές, ασύνδετες µεταξύ τους αλλά αντίθετα να αντιλαµβάνονται τη µεταξύ τους σχέση
  • να βλέπουν τη γνώση σαν ένα αλληλοεξαρτώµενο σύνολο. (Ολιστική εκπαίδευση)

Ο πολιτισμός, οι νέες τεχνολογίες και οι δράσεις εθελοντικής προσφοράς (community & service) διέπουν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής.

Τέλος, η ερευνητική εργασία (personal project) που εκπονούν οι μαθητές στο καταληκτικό έτος (Α’ Λυκείου) αποτελεί το επιστέγασμα του όλου προγράμματος.

Για γενικές πληροφορίες ως προς τη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΙΒ ΜΥΡ πατήστε εδώ: http://www.ibo.org/myp/curriculum/

Log in with your credentials

Forgot your details?