Γενικοί όροι & Κόστος συμμετοχής

Γενικοί όροι

● Στο Spirig Multisports Camp μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας 5 έως και 12 ετών.
● Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την αμοιβή συμμετοχής είναι ρητώς υποδειγμένες.
● Η φόρμα εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία της. Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς ή κηδεμόνες και να συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούνται.
● Τελευταία ημέρα εγγραφής και καταβολής ολόκληρου του ποσού για κάθε περίοδο είναι 5 ημέρες πριν την έναρξη της επιλεγμένης περιόδου.
● Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ακυρώσει το Spirig Multisports Camp σε περίπτωση απρόβλεπτης περίστασης ή εάν ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν εκπληρώνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ήδη, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
● Για οποιαδήποτε αλλαγή επιλεγμένης ημερομηνίας πρέπει να επικοινωνήσετε τουλάχιστον 5 ημέρες πριν απο την έναρξή της.
● Ο συμμετέχων πρέπει να τηρεί τους κανόνες του προγράμματος που παρέχονται από το διοργανωτή.
● Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή, τη συμμετοχή κάποιου στο Spirig Multisports Camp, σε περίπτωση έλλειψης τήρησης και παραβίασης των αναφερόμενων κανόνων, διατηρώντας το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό της αμοιβής στο συμμετέχοντα.
● Η συμμετοχή περιλαμβάνει ένα προσωπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ατυχήματος, που καλύπτει την περίοδο παραμονής του συμμετέχοντος στο Spirig Multisports Camp.
● Η μη συμπλήρωση των όρων συμμετοχής (έγγραφα & αμοιβή) σημαίνει άμεση λήξη αυτής της σύμβασης, χωρίς καμία αξίωση από πλευράς συμμετέχοντος.
● Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πάντα να αποσύρει τη συμμετοχή του, πριν από την έναρξη του Spirig Multisports Camp, μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής έγκαιρης ειδοποίησης, 5 ημέρες πριν από την αρχή της επιλεγμένης περιόδου.
Στην περίπτωση αυτή, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που έχει καταβάλλει, με εξαίρεση τις δαπάνες έναρξης και οργάνωσης που βαρύνουν τον διοργανωτή (10% από ολόκληρη την αμοιβή συμμετοχής). Σε περίπτωση αποχώρησης συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο διοργανωτής δεν υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.
● Για τις ημέρες που δεν μπορεί να συμμετέχει ο εγγεγραμένος στο camp δεν θα επιστραφούν χρήματα.
● Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την απώλεια αντικειμένων όπως κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τρόφιμα που μπορεί να αλλοιωθούν.

Κόστος συμμετοχής

280 €


Στοιχεία πληρωμής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αθλητικός Σύλλογος ΕΚΓ

ΙΒΑΝ: GR7501101400000014020143005

 

*Παρακαλούμε στην κατάθεση να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και το “Spirig Multisports Camp”.
*Τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον συμμετέχοντα και όχι τον διοργανωτή.

 

Πληροφορίες-Εγγραφές: 210 6030411 (εσωτ. 955) | sports@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?