Ομάδες μαθημάτων

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΥΡ) το πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου – Α’ Λυκείου οργανώνεται σε οκτώ Ομάδες Μαθημάτων που διέπονται από κοινή φιλοσοφία και μεθοδολογία.

Στo CGS οι οκτώ ομάδες μαθημάτων έχουν ως εξής:

Μητρική Γλώσσα: Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Μαθηματικά

Εικαστικά -Μουσική

Άτομα & Κοινωνίες

Σχεδίαση (Τεχνολογία/Πληροφορική)

Φυσική Αγωγή & Αγωγή Υγείας

Πειραματικές Επιστήμες: Βιολογία, Χημεία, Φυσική

Log in with your credentials

Forgot your details?