Όμιλοι

  • Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του Προγράμματος ΙΒ PYP. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές/τριες του Δημοτικού.Όλοι οι μαθητές/τριες, με την ενεργή συμμετοχή τους στους Ομίλους, έχουν την ευκαιρία να:* αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα* καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη* ασχοληθούν με αντικείμενα που τους αρέσουν* διευρύνουν τους ορίζοντές τους* ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα* να «εξειδικευτούν» σε πεδία ενδιαφερόντων τους* να αναπτύξουν ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα/ ομαδικό πνεύμαΗ λειτουργία τους, για τις τάξεις Α’ έως Δ’ Δημοτικού, πραγματοποιείται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο πρώτος κύκλος αφορά στο διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ ο δεύτερος κύκλος από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός Ομίλου για κάθε κύκλο.Οι όμιλοι των τάξεων Ε’ και ΣT’ Δημοτικού είναι ετήσιοι.- 2 -Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ανάμεσα στους Ομίλους που αφορούν στην τάξη του οι οποίοι εντάσσονται σε 6 θεματικές ενότητες:1. Γλώσσα, 2. Μαθηματικά, 3. Επιστήμες και Τεχνολογία, 4. Άνθρωπος, Κοινωνία και Περιβάλλον, 5. Τέχνες, 6. Άθληση και Υγεία.Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις :
  • Γραμματεία Α  Δημοτικού:  primary_a@cgs.edu.gr
  • Γραμματεια Γ, Δ Δημοτικού : primary_bcd@cgs.edu.gr
  • Γραμματεία Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικου: primary_est@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?