Όμιλοι

 • Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του Προγράμματος PYP. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές/τριες του Δημοτικού.

  Όλοι οι μαθητές/τριες, με την ενεργή συμμετοχή τους στους Ομίλους, έχουν την ευκαιρία να:

  * αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα

  * καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη

  * ασχοληθούν με αντικείμενα που τους αρέσουν

  * διευρύνουν τους ορίζοντές τους

  * ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα

  * να «εξειδικευτούν» σε πεδία ενδιαφερόντων τους

  * να αναπτύξουν ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα/ ομαδικό πνεύμα

  Οι Όμιλοι εντάσσονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργούν κάθε Δευτέρα την 3ώρα (10.10-10.55) για Ε΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού και κάθε Τετάρτη την 4ώρα (10.55-11.40) για Α΄ -Δ΄ Δημοτικού.

  Η λειτουργία τους, για τις τάξεις Α’ έως Δ’ Δημοτικού, πραγματοποιείται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο πρώτος κύκλος αφορά στο διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ ο δεύτερος κύκλος από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός Ομίλου για κάθε κύκλο.

  Οι όμιλοι των τάξεων Ε’ και ΣT’ Δημοτικού είναι ετήσιοι.

  – 2 –

  Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ανάμεσα στους Ομίλους που αφορούν στην τάξη του οι οποίοι εντάσσονται σε 6 θεματικές ενότητες:

  1. Γλώσσα, 2. Μαθηματικά, 3. Επιστήμες και Τεχνολογία, 4. Άνθρωπος, Κοινωνία και Περιβάλλον, 5. Τέχνες, 6. Άθληση και Υγεία.

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις :

 • Γραμματεία Νηπιαγωγείου – Α & Β Δημοτικού:nip@cgs.edu.gr
 • Γραμματεια Γ, Δ, Ε ΣΤ Δημοτικου: dim456@cgs.gr

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?