Οργανόγραμμα

Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γείτονας

Διευθύντρια Nηπιαγωγείου
Βίκυ Κάτσικα  vkatsika@cgs.edu.gr

Συντονίστρια PYP Νηπιαγωγείου-Δημοτικού
Αφροδίτη Βλάχου avlahou@cgs.edu.gr

Γραμματεία Νηπιαγωγείου, Α’, Β’ Δημοτικού
Πέγκυ Μανώλη nip@cgs.edu.gr,  Tηλ. 210 6663935

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6030411 – 418 info@cgs.gr
Γραφείο Κίνησης: 210 6663962 transportchanges@cgs.edu.gr
Ιατρείο: 210 6663960
Οικονομικές Υπηρεσίες: 210 6663379

Log in with your credentials

Forgot your details?