Παρεμβάσεις

Με στοχευµένες παρεµβάσεις ενισχύουµε όπου χρειάζεται τα µαθήµατα των Ομάδων Προσανατολισμού στην B΄ και Γ’ Λυκείου καθώς και τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα Γενικής Παιδείας.

Tο πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες των 8 διδακτικών ωρών, ενώ οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα στη ζώνη 14.40-16.40 να παρακολουθήσουν επιπλέον δραστηριότητες ή μαθήματα. Η αύξηση των προσφερόμενων ωρών στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα καθώς και ο εμπλουτισμός του προαιρετικού προγράμματος στη ζώνη 14.40-16.40 μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ενίσχυση βασικών μαθημάτων ανά τάξη με στόχο την κάλυψη των αναγκών των μαθητών /τριών μας μέσα στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου έχουν στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα 5 ώρες τη εβδομάδα περισσότερες από αυτές που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας για την τάξη αυτή. Ολοι/ες οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου διδάσκονται 2 ώρες Αγγλικά επιπλέον των προβλεπόμενων (4 συνολικά). Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν Γαλλικά /Γερμανικά/Μαθηματικά/Νεοελληνική Γλώσσα (2 ώρες) ενώ όλοι οι μαθητές παρακολουθούν ομίλους που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον αφού η τάξη αυτή είναι η καταληκτική του ΜΥΡ υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του Προγράμματος.

Ακόμη οι μαθητές /τριες έχουν τη δυνατότητα στη ζώνη 14.40-16.40 να παρακολουθήσουν μαθήματα ενίσχυσης στις ξένες γλώσσες, να ενταχθούν στο πρόγραμμα Δραστηριοτήτων SMART School, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Pre-IB ή να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Ενίσχυσης της Α΄Λυκείου.

Οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου έχουν στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα 5 ώρες τη εβδομάδα περισσότερες από αυτές που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας για την τάξη αυτή. Οι επιπλέον ώρες διατίθενται ως εξής: 4 ώρες σε μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού επιπλέον των προβλεπόμενων (9 συνολικά) και 1 ώρα στην Έκθεση. Σημειώνουμε επίσης και τη δυνατότητα που έχουν οι μαθητές/τριες μας να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα εντός του Σχολείου στη ζώνη 14.40-16.40.

Οι μαθητές /τριες της Γ΄ Λυκείου έχουν 8 ώρες τη εβδομάδα περισσότερες από αυτές που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας για την τάξη αυτή. Οι ώρες αυτές διατίθενται ως εξής: 6 ώρες μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού επιπλέον των προβλεπόμενων και 2 ώρες επιπλέον στο μάθημα της Έκθεσης .

Με δεδομένο και τη δυνατότητα που υπάρχει για μαθήματα 10 ωρών εντός του Σχολείου στη ζώνη 14.40-16.40 είναι φανερό ότι οι μαθητές/τριες καλύπτονται πλήρως στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικώς, προετοιμαζόμενοι μέσα στο σχολείο με τους καθηγητές τους και αξιοποιώντας το απόγευμά τους για διάβασμα.

Ο σχεδιασμός αυτός σε συνδυασμό με την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας, καλύπτει πλήρως τους μαθητές μας προσφέροντάς τους υψηλού επιπέδου εκπαίδευση

που αναδεικνύει και ενισχύει τις κλίσεις τους καθενός και που θα τους οδηγήσει με επιτυχία στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?