Πρόγραμμα

Days Hours Description Location
Δευτέρα 26/6 09.00-09.15 Welcome Κτήριο Κωστή Παλαμά
09.30-10.15 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Βιολογικά Σήματα και συστήματα Βουρεξάκη
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Τηλεϊατρική Αναστασίου
12.15-13.30 Lunch Break
13.30-14.25 Ομαδικές εργασίες PROJECT
14.25-14.30 Coffee Break
14.30-15.30 Ομαδικές εργασίες PROJECT
ΕΚΓ
Τρίτη 27/6 09.30-10.15 Μαθηματικά: Φυσιολογικά, Βιολογικά & Μηχανολογικά συστήματα Μπίμπας
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Δυναμικά συστήματα Μπίμπας
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Μοντελοποίηση στην Ιατρική επιστήμη Μπίμπας
12.15-13.30 Lunch Break
13.30-14.25 Ομαδικές εργασίες PROJECT
14.25-14.30 Coffee Break
14.30-15.30 Ομαδικές εργασίες PROJECT
Ιπποκράτειο
Τετάρτη 28/6 09.30-10.15   Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας Κικίδης
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15
12.15-13.30 Lunch Break
13.30-14.25 Ομαδικές εργασίες PROJECT
14.25-14.30 Coffee Break
14.30-15.30 Ομαδικές εργασίες PROJECT
ΕΚΓ
Πέμπτη 29/6 09.30-10.15 Ρομποτική Αναστασίου
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Έννοια της συμμόρφωσης Αναστασίου
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Ιατρικά Μηχανήματα Αναστασίου
12.15-13.30 Lunch Break
13.30-14.25 Ομαδικές εργασίες PROJECT
14.25-14.30 Coffee Break
14.30-15.30 Ομαδικές εργασίες PROJECT
ΕΚΓ
Παρασκευή 30/6 09.30-10.15 Επεξεργασία εικόνας Αναστασίου
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Βιοηθική Σιφνιώτη
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15
12.15-13.30 Lunch Break
13.30-14.25 Παρουσίαση ομαδικών εργασιών Final Presentation
14.25-14.30 Coffee Break
14.30-15.30 Παρουσίαση ομαδικών εργασιών

 

Log in with your credentials

Forgot your details?