Ξένες γλώσσες

Στο CGS δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην εκμάθηση διαφορετικών γλωσσών αναγνωρίζοντας πως οι μαθητές μας αναπτύσσονται ήδη μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με προορισμό έναν διεθνοποιημένο κόσμο.

Οι εκπαιδευτικοί μας εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους βιωματικής μάθησης, διαθέτουν ειδικές γνώσεις και μακρά εμπειρία σε μεθόδους με τις οποίες αφομοιώνουν οι μαθητές διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, ανά ηλικιακή ομάδα και γνωστικό επίπεδο και στις περισσότερες περιπτώσεις διδάσκουν τη μητρική τους γλώσσα.

Οι μαθητές του CGS μαθαίνουν κάθε διαφορετική γλώσσα όχι μόνο ως επικοινωνιακό εργαλείο αλλά ολιστικά, ως μέσο επαφής με την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την ιστορία με τα οποία συνδέονται, χρησιμοποιούν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις σε διαφορετικά γνωσιακά αντικείμενα και πραγματοποιούν επισκέψεις και ταξίδια στα οποία η πρακτική εξάσκηση προκύπτει φυσικά.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?