Πρόγραμμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών (Παιδικός Σταθμός - Προνηπιαγωγείο - Νηπιαγωγείο - Α' Δημοτικού)

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πρώτες μέρες του σχολείου είναι γεμάτες πρωτόγνωρες εικόνες και εμπειρίες για τα παιδιά. Προκειμένου, λοιπόν, να κάνουμε την προσαρμογή τους μια ευχάριστη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού σε συνεργασία με τους ψυχοπαιδαγωγούς του σχολείου οργανώνουν για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και για τους νέους μαθητές:

  • Ημέρα γνωριμίας του παιδιού με τις νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς της Α’ Δημοτικού μέσω παιδαγωγικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων. Διαπροσωπική επικοινωνία των γονέων με τις νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς της Α’ Δημοτικού, με στόχο να αναπτυχθεί ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και μελλοντικής συνεργασίας.
  • Επίσκεψη και εξοικείωση των παιδιών με τους χώρους και τις τάξεις του Νηπιαγωγείου της Α’ Δημοτικού.
  • Δραστηριότητες γνωριμίας και επικοινωνίας με τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
  • Γνωριμία των παιδιών με τους ψυχοπαιδαγωγούς του σχολείου για την ψυχοσυναισθηματική και παιδαγωγική τους στήριξη.
  • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας των γονέων με τους ψυχοπαιδαγωγούς του σχολείου.
  • Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Προετοιμάζω το παιδί μου για την Α΄ Δημοτικού»» ή «Προετοιμάζω το παιδί μου για το Νηπιαγωγείο», με στόχο τη συμμετοχή των γονέων στην ομαλή ένταξη των παιδιών τους.
  • Πρώτη μέρα του Σχολείου αφιερωμένη στην ανάπτυξη σχέσεων των παιδιών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς μέσα από παιχνίδια επικοινωνίας και γνωριμίας.
  • Buddy System. Στo CGS εφαρμόζεται επιτυχώς ένα σύστημα γνωριμίας των μαθητών  της Α’ Δημοτικού με τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού και αντίστοιχα των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τους μαθητές του Ι.Β. Συγκεκριμένα, οι μαθητέςτου σχολείου μας γνωρίζονται με τους «μεγάλους» φίλους τους και ξεναγούνται στους χώρους και στις συνήθειες του σχολείου πάντα με τη βοήθεια και τη συμμετοχή όλων των  εκπαιδευτικών των αντιστοίχων τάξεων… Η εμπειρία αυτή ενθουσιάζει του μαθητές μας και γίνεται η αρχή για μια «ξεχωριστή» φιλία!

Log in with your credentials

Forgot your details?