Αυτοάμυνα

H αυτοάμυνα-judo βασίζεται στην ιδέα ότι οι δεξιότητες τις οποίες οι μαθητές θα διδαχθούν, θα βρουν εφαρμογή όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική τους δράση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, αξίζει να αναφέρουμε τις αρχές που διέπουν την αυτοάμυνα μέσα από το judo. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι η ανάπτυξη της σχέσης του εαυτού μας με το κοινωνικό σύνολο, η υγιής κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη ορθής κριτικής σκέψης και η ανάληψη πρωτοβουλιών. Επίσης μέσα από την αυτοάμυνα–judo επέρχεται η σωματική και πνευματική πειθαρχία, κατ’ επέκταση καλλιεργείται η αυτογνωσία, η αυτοσυγκράτηση και η αυτοεκτίμηση. Κατάλληλη μέθοδος για την επίτευξη των παραπάνω αρχών είναι η αυτοάμυνα.

To judo, Ολυμπιακό άθλημα, μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 1964 στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Η αιτία της αυξανόμενης δημοτικότητας του judo σε όλο τον κόσμο βρίσκεται κυρίως στις δυναμικά ισχυρές τεχνικές του και στις συγκλονιστικές ρίψεις του, αλλά και στην εκμάθηση και εφαρμογή του ανεξαρτήτως σωματικής διάπλασης και δύναμης. Καλλιεργείται από τις μικρές ηλικίες με προπαρασκευαστικές–μιμητικές ασκήσεις που σκοπό έχουν την βελτίωση της γενικής φυσικής κατάστασης και την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και προσαρμογών που θα επιτρέψουν την ασφαλή ενασχόληση με το judo.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Smart τηλ. 210 6030411-18

Log in with your credentials

Forgot your details?