Άλμα σε Μήκος Χωρίς Φορά Κοριτσιών Δ Δημοτικού

Άλμα σε Μήκος Χωρίς Φορά Κοριτσιών Δ Δημοτικού

 

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΣΧΟΛΕΙΟΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΑΝΔΡΙΑΝΑΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ1,851,831,921,921
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥΜΥΡΣΙΝΗΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ1,801,811,891,892
ΛΙΒΕΡΑΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑCGS1,881,811,661,883
ΧΑΤΖΙΚΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ1,711,731,821,824
ΠΑΡΙΑΝΟΥΗΡΩΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ1,791,741,681,795
ΚΩΣΤΗΛΥΔΙΑCGS1,661,661,661,666
ΣΠΥΡΙΔΗΑΡΓΥΡΩΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ1,611,541,621,627
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΕΑ ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ1,561,551,511,568
ΓΚΙΚΑΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ1,531,561,561,569
ΙΩΑΝΝΙΔΗΗΛΕΚΤΡΑΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ1,531,491,321,5310
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ1,491,441,521,5211
ΠΟΛΙΤΗΜΕΛΙΝΑΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ1,351,461,371,4612
ΧΥΤΑΜΕΛΙΑΝΕΑ ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΕΛΙΝΑΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΡΑΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Log in with your credentials

Forgot your details?