Άλμα σε Υψος Κοριτσιών Δ Δημοτικού

Άλμα σε Υψος Κοριτσιών Δ Δημοτικού

 

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΣΧΟΛΕΙΟ0,800,850,900,951,001,051,101,151,20ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΓΚΟΓΚΟΥΣΟΦΙΑΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗΟΟ0ΟΟΟΧΟ1,251
ΣΠΕΤΣΕΡΗΒΑΛΙΑΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗΟΟΟΟΟΧΟΧΟ1,22
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΧΛΟΗΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗΟΟΟΧΟΟΟΧΧΟ1,23
ΒΑΛΑΒΑΝΗΝΙΟΒΗΕΚΠ. ΔΟΥΚΑΟΟΟΟΧΧΟΧΧΧ1,14
ΜΠΟΥΡΟΥΜΑΡΙΑCGSΟΟΟΟΧΧΟΧΧΧ1,14
ΑΛΕΞΙΟΥΜΑΡΙΑΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗΟΟΟΧΟΧΧΧ1,055
ΝΙΚΗΤΑΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΟΟΧΧΟΧΧΟΧΧΧ1,056
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥΑΙΜΙΛΙΑΕΚΠ. ΔΟΥΚΑΟΟΧΧΧ0,957
ΦΡΑΓΚΟΥΕΜΜΕΛΕΙΑCGSΟΟΧΧΧ0,957

Log in with your credentials

Forgot your details?