Αλμα σε Ύψος Κοριτσιών Γ Δημοτικού

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΣΧΟΛΕΙΟ0,800,850,900,951,001,051,101,151,20ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
4ΒΑΦΙΑΜΑΡΚΕΛΛΑΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ00000X0XX01,11
5ΔΡΟΣΟΥΔΑΝΑΗΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ000000XX01,052
3ΑΓΙΑΝΙΤΗΜΑΡΙΛΙΖΑΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ0000XXX0,953
1ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΟΥΔΑΝΑΗΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ000X0XXX0,954
2ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ000XXX0,95

Log in with your credentials

Forgot your details?