Διεθνείς Συνεργασίες

Τo CGS  είναι μέλoς Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται και παράλληλα αξιολογείται. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιείται η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδραση μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων και η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Το σχολείο μας, αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, επίσημο κέντρο προετοιμασίας και απόκτησης του ΙΒ Diploma, των General Certificates of English (GCE A’ Levels), SAT I, TOEFL και IELTS και διπλωμάτων πιστοποίησης Η/Υ τόσο για μαθητές του CGS  όσο και για μαθητές άλλων σχολείων.

International Baccalaureate
Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Harvard Graduate School of Education
Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών & Προσωπικού

University of Dundee
Πανεπιστήμιο της Σκωτίας

HAEd-Hellenic Association for Education
Οργανισμός Προώθησης Καινοτόμων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης

ECIS-European Council of International Schools
Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών & Προσωπικού

Comenius
Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού

Model United Nations
Εκπαιδευτικός μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός προσομείωσης του OHE

Educational Testing Service (ETS)
Φορέας Πιστοποίησης για SAT, PSAT, AP

ΕCDL
Φορέας Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων Πληροφορικής

EDEXCEL
Φορέας Πιστοποίησης Ακαδημαϊκών & Επαγγελματικών Προσόντων

University of Cambridge International Examinations
Φορέας Παροχής Διεθνών Τίτλων και Αξιολογήσεων

British Council

IFA – Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Goethe Institute Athen

Juventus Soccer School/Juventus University
Ακαδημία & Πανεπιστήμιο Ποδοσφαίρου σε αποκλειστική συνεργασία με τη Juventus FC.

Log in with your credentials

Forgot your details?