Δράση Τμήματος Σχολικών Ψυχολόγων | Ε’ Δημοτικού | “Σχολικός Εκφοβισμός και Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων”

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ολοκλήρωσε ψυχοεκπαιδευτική δράση στους μαθητές τς Ε’ Δημοτικού με θέμα: “Σχολικός Εκφοβισμός και Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων”.
Οι μαθητές ενμερώθηκαν για τις διαφορετικές μορφές εκφοβισμού και αναδύθηκαν ορθοί τρόποι επίλυσης. Συζητήθηκε ο νευραλγικός ρόλος του “θεατή” και η σημασία αναζήτησης βοήθειας όταν νιώθουμε την ανάγκη.
Συμπληρωματικά, αναλύθηκαν οι διαφορετικοί τύποι επίλυσης των συγκρούσεων, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των κοινωνικών αλλλεπιδράσεων, και συγκεκριμένα: “ο Παθητικός, ο Διεκδικητικός και ο Επιθετικός”.
Εξηγήθηκαν τα ψυχικά οφέλη του διεκδικητικού τύπου, η σημασία της εξωτερίκευσης και της οριοθέτησης όσων μας δυσαρεστούν καθώς και του προσδιορισμού κανόνων στο παιχνίδι και στην ανθρώπινη επικοινωνία.
Στόχος μας υγιείς και ενδυναμωμένες κοινωνικές σχέσεις.
Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για την ενεργή συμμετοχή τους!

Log in with your credentials

Forgot your details?