Δρόμος 50μ Αγοριών Δ Δημοτικού Τελικός

Δρόμος 50μ Αγοριών Δ Δημοτικού Τελικός

 

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΣΧΟΛΕΙΟΕΠΙΔΟΣΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΜΕΤΣΟΣΑΛΚΙΝΟΟΣΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ7,851
ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ7,912
ΣΠΥΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ7,963
ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣΒΑΣΙΛΗΣΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ8,044
ΑΡΕΤΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΡΣΑΚΕΙΑ ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ8,145

Log in with your credentials

Forgot your details?