Ε΄Δημοτικού: Επίσκεψη Ελλήνων Ωκεανογράφων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας «Απέραντο Γαλάζιο», την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου επισκέφθηκε το σχολείο μας ο Σύλλογος  Ελλήνων Ωκεανογράφων.

Οι μαθητές/τριες της Ε΄ Δημοτικού ενημερώθηκαν για το αξιόλογο έργο της Ωκεανογραφικής επιστήμης στην Ελλάδα συνδυάζοντας φαινόμενα που ερευνά η επιστήμη με φαινόμενα που βιώνουμε καθημερινά.

Ευαισθητοποιήθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας μας και έμαθαν τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες Ωκεανογράφοι δραστηριοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του υδάτινου κόσμου στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.

Παράλληλα οι μαθητές/τριες ερεύνησαν περιβαλλοντικά φαινόμενα μέσα από πειραματικές δραστηριότητες.

Log in with your credentials

Forgot your details?