Εικονική Επιχείρηση

Φέτος, όπως και τα προηγούμενα έτη με ιδιαίτερη επιτυχία, το σχολείο μας συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (JA/Greece) «Εικονική Επιχείρηση».

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου έχουν ιδρύσει μία κοινωνική επιχείρηση με την επωνυμία «L.I.V» (Living Is Volunteering). Σκοπός τους είναι, αξιοποιώντας την τεχνολογία, να προωθήσουν στην αγορά καινοτόμες μεθόδους στο χώρο του εθελοντισμού γεφυρώνοντας ενδιαφερόμενους εθελοντές με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η ψηφιακή τους πλατφόρμα «κagu.gr» θα πληροφορεί από την μια τους χρήστες για τα χαρακτηριστικά κάθε εθελοντικής δράσης (τόπος, διάρκεια, τομέας ενδιαφέροντος, απαιτούμενες ικανότητες) και από την άλλη μεριά οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα έχουν την δυνατότητα να αποκτούν πληροφορίες μέσω του διαδικτυακού προφίλ του κάθε χρήστη. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνει τους χρήστες άμεσα για να ενταχθούν στα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, λαμβάνοντας πληροφόρηση για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την προσφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθώς και για άλλα τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα. Αποσκοπούν στην εξάλειψη των δυσκολιών για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο του εθελοντισμού. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς ως μέσο εκδήλωσης αλληλεγγύης και ομαδικότητας, η μαθητική εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση των ανθρωπίνων σχέσεων, ενδυναμώνοντας την αίσθηση ευθύνης και συμμετοχής σε εθελοντικά προγράμματα. Προσπαθούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο μέλλον, όπου αξίες όπως η ανθρωπιά και η συλλογικότητα θέτουν τις βάσεις για μια βιώσιμη και πλουραλιστική κοινωνία.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η εικονική επιχείρηση «L.I.V» απέσπασε θετικά σχόλια στον πανελλαδικό διαγωνισμό του ΣΕΝ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 1η Απριλίου , ανάμεσα σε 42 μαθητικές επιχειρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας. Αναμένουμε τα αποτελέσματα του τελικού διαγωνισμού του προγράμματος «Καλύτερη Μαθητική Επιχείρηση της χρονιάς 2016».pic 2

Log in with your credentials

Forgot your details?