Εκλογές για ανάδειξη μαθητικών κοινοτήτων

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία εκλογής των 5μελών συμβουλίων τάξης και του 15μελούς συμβουλίου του MYP/Γυμνασίου.

Με τη συμμετοχή τους στις μαθητικές κοινότητες, οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ασκούνται στον διάλογο, τη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ekloges. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της “ψηφιακής” έναντι της “παραδοσιακής” ψηφοφορίας είναι η σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και η αξιοπιστία, αφού το σύστημα ταυτοποιεί τους χρήστες και δεν επιτρέπει διπλή ψήφο. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άκυρου και λευκού.

Πέρα από τα χρηστικά οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας, ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία οι μαθητές να αφυπνισθούν σχετικά με την αξία του “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι”, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην εξασφάλιση του αδιάβλητου διαδικασιών, όπως της εκλογής εκπροσώπων.

 

ekloges_banner-6-10-2016

Log in with your credentials

Forgot your details?