Διαδικτυακή ξενάγηση στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη | Ε’ Δημοτικού

Την Παρασκευή 28.05 το σύνολο των μαθητών της Ε’ Δημοτικού παρακολούθησε διαδικτυακή ξενάγηση στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. Οι μαθητές έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες για την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο το 1455 και είδανε ένα πιστό αντίγραφο της Βίβλου.

Ενημερώθηκαν για την ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, για τη Χάρτα της Ελλάδος, τα σύμβολα και τα μηνύματα που κρύβονται μέσα σε έναν ιστορικό χάρτη και είδαν βιβλία που χρησιμοποιούνταν στα σχολεία τον 18ο αιώνα (στοιχεία φυσικής, λογική, κλπ).

Log in with your credentials

Forgot your details?