Διαθεματικό project IB MYP 3, Β΄ Γυμνασίου

Κάθε τμήμα IB MYP 3, Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας, το φετινό σχολικό έτος 2019-20 ενισχύθηκε προγραμματικά με μία επιπλέον διδακτική ώρα την εβδομάδα.

Οι μαθητές την ώρα αυτή, μέσω διερευνητικής μάθησης, αξιοποίησαν στη σχολική τάξη πολλαπλά διδακτικά μέσα και εργαλεία, όπως πρωτογενείς και  δευτερογενείς πηγές, διαδραστικούς κι έντυπους χάρτες, ιστορικά στοιχεία, οικονομικά, δημογραφικά δεδομένα κ.α.

Γνώρισαν τα πρώτα όργανα ναυσιπλοΐας (αστρολάβους, πυξίδες), μελέτησαν την εξέλιξη της χαρτογραφίας από τους πορτολάνους μέχρι τους σύγχρονους χάρτες και εξέτασαν τα κίνητρα που ώθησαν στις ανακαλύψεις των νέων χωρών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΙ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

13ος-16ος ΑΙΩΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Χριστόφορος Κολόμβος, Βάσκο Ντα Γκάμα, Αμέριγκο Βεσπούτσι, Φερδινάνδος Μαγγελάνος είναι μερικοί από τους μεγάλους θαλασσοπόρους που γνώρισαν οι μαθητές μέσω των διαδρομών και των ανακαλύψεων τους. Οι πληροφορίες και οι νέες γνώσεις οργανώθηκαν σε φύλλα εργασίας, τα οποία αποτέλεσαν ένας είδος οδηγού στη δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού.

Η διαδικασία υλοποίησης του επιτραπέζιου παιχνιδιού από την τάξη συνεχίστηκε το Φεβρουάριο στην αίθουσα Εικαστικών. Η πανδημία όμως του COVID-19 πάγωσε για ένα μεγάλο διάστημα το project. Η πραγματικότητα σαν μια άλλη θαλασσοταραχή έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να επανασχεδιάσουν, να αναστοχαστούν και να καινοτομήσουν, βρίσκοντας τρόπο να ολοκληρώσουν τον αρχικό τους στόχο, την κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού. Ήδη από τις 18/5 που επαναλειτούργησαν τα σχολεία εκ περιτροπής οι μαθητές άλλαξαν ρόλους, συνεργάστηκαν, βρήκαν εναλλακτικές λύσεις και το σημαντικό δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια.

Log in with your credentials

Forgot your details?