Δήλωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα “Career: Building up my future”

  • Προσωπικά Στοιχεία
  • Πληροφορίες
  • Career Week
  • Ιnternships
  • Ολοκλήρωση

Παρακαλούμε επιλέξτε τις κατηγορίες δράσεων που επιθυμείτε να συμμετέχετε και συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε μία από τις δύο δράσεις ή και στις δύο.

Επιλέξτε «next» προκειμένου να δείτε τις δράσεις και να δηλώσετε συμμετοχή στα αντίστοιχα πεδία.

1. Career Week/Eβδομάδα Επαγγελματικής Ενημέρωσης

Οι γονείς του CGS μοιράζονται με τους μαθητές στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με το επάγγελμά τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

2. Ιnternships / Πρακτική Άσκηση

Οι γονείς του CGS δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές του Γενικού Λυκείου και του IB Diploma Programme να κάνουν πρακτική άσκηση στον χώρο που εργάζονται.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί της "Υποβολής".

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία

Log in with your credentials

Forgot your details?