Κουτιά Προσωπικότητας

Γ΄ Γυμνασίου/IB MYP 4

Μάθημα: Εικαστικά
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ιατρίδου Μαρία
Τμήμα Ψυχολόγων σχολείου, υπεύθυνη Ψυχοθεραπεύτρια-Δραματοθεραπεύτρια: Παλλανδρή Μαρία

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου/IB MYP 4 στο πλαίσιο του μαθήματος εικαστικών, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ιατρίδου Μ., συνεργάστηκαν με εκπρόσωπο του Τμήματος Σχολικών Ψυχολόγων και συγκεκριμένα με την κ. Παλανδρή Μ., Ψυχοθεραπεύτρια-Δραματοθεραπεύτρια, ολοκληρώνοντας μαζί ένα μέρος της δράσης «Κουτιά Προσωπικότητας», που είναι και το κύριο θέμα της ενότητας τους.

Στη συγκεκριμένη ενότητα, οι μαθητές μέσα από ένα κουτί, το οποίο λειτουργεί ως προσωπικό εργαλείο, αναπαριστούν με συμβολικό τρόπο στοιχεία της ταυτότητας τους, του εσωτερικού και του εξωτερικού εαυτού τους.

Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό το εργαστήρι, τους έδωσε την ευκαιρία να συνδεθούν με τον εαυτό τους δημιουργικά, αλλά και να αναγνωρίσουν κοινά στοιχεία της ταυτότητας τους με τους συμμαθητές τους. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην αναγνώριση και σύνθεση των δυνατών στοιχείων της προσωπικότητας τους καθώς και στην αποδοχή των περιοχών προς ενδυνάμωση και εξέλιξη, με εμπειρικό τρόπο.

Επιπλέον το κουτί προσωπικότητας αποτελεί το έναυσμα για να κατανοήσουν βαθύτερα τον συμβολισμό στα έργα τέχνης. Οι μαθητές στη πορεία θα μελετήσουν δύο σπουδαίους καλλιτέχνες, το Lucas Samaras και τον Joseph Cornel καθώς και τα περίφημα κουτιά προσωπικότητας τους, εξελίσσοντας τη δημιουργική τους έκφραση.

Log in with your credentials

Forgot your details?