Οι μαθητές της Δ΄Δημοτικού/IB PYP επικοινωνούν στα Ισπανικά!

Οι μαθητές της Δ Δημοτικού/IB PYP στο πλαίσιο του Προγράμματος έρευνας “Επικοινωνία” στο οποίο συμμετέχουν, έρχονται σε επαφή με ισπανόφωνο ομιλητή του σχολείου μας και προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του, στα ισπανικά, εφαρμόζοντας τους διαφορετικούς τρόπους και μορφές επικοινωνίας.

Log in with your credentials

Forgot your details?