Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Σχολικό Έτος 2021 -2022

Οι παρουσιάσεις έχουν σκοπό την ενημέρωση για το περιεχόμενο, τους στόχους και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στις επόμενες τάξεις.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε γονείς και μαθητές όλων των βαθµίδων του CGS καθώς και άλλων σχολείων.

Ακολουθεί πίνακας µε τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις:

Ημερομηνία Τάξη Φοίτησης

2020 – 2021

Τάξη Φοίτησης

2021 – 2022

Ώρα
27.1.2021 Α’ Λυκείου / IB MYP IB Diploma Programme 18:00
5.2.2021 Νηπιαγωγείο Α’ Δημοτικού / IB PYP* 18:00
4.2.2021 ΣΤ’ Δημοτικού/ΙΒ PYP Α΄ Γυμνασίου / ΙΒ MYP 18:00
10.2.2021 Γ’ Γυμνασίου / IB MYP Α’ Λυκείου / IB MYP 18:00
15.2.2021 Α’ Λυκείου / IB MYP B’ & Γ’ Λυκείου 18:00

*Η παρουσίαση της Α’ Δημοτικού/IB PYP απευθύνεται μόνο στους γονείς του CGS.

Για την καλύτερη οργάνωση των παρουσιάσεων μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή παρακάτω επιλέγοντας την παρουσίαση που σας ενδιαφέρει.

Πληροφορίες: info@cgs.gr, 210 – 6030411

Log in with your credentials

Forgot your details?