Συμμετέχοντες

CGS R & D

Το CGS Research and Development Department συνεστήθει και δραστηριοποιείται με στόχο την ανάπτυξη ευρείας και συστηµατικής ερευνητικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Read more»

Βασική αποστολή του είναι η έρευνα σε ζητήµατα που απασχολούν σήµερα την ελληνική αλλά και διεθνή εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες της από την προσχολική ως την τριτοβάθµια και την άτυπη εκπαίδευση, µε πρωταρχική επιδίωξη να συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στην ελληνική κοινωνία αξιοποιώντας προς τούτο την ευρωπαϊκή εµπειρογνωµοσύνη. Κατά την την περίοδο 2012-2014 τα ερευνητικά προγράµµατα που εκπονήθηκαν αφορούσαν κυρίως τη σχολική εκπαίδευση: τη διαρκή και συστηµατική βελτίωση της ποιότητάς της και τους τρόπους µε τους οποίους αυτή µπορεί να συµβάλλει στη µεγιστοποίηση της προσφοράς της στην κοινωνία, στην αντιµετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της σύγχρονης εποχής και στην ενίσχυση των προοπτικών που ανοίγονται.

Το έργο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης συμμετέχει  σε σειρά ευρωπαϊκών συμπράξεων για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική εκπαίδευση, για την ποιότητα και την εκπαιδευτική πολιτική.

 

Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι ο Δημήτρης Ρογκάλας (PhD).

Ο Δημήτρης Ρογκάλας τελείωσε το BEng in Electrical & Electronic Engineering στο Birmingham. Στη συνέχεια έκανε MSc in Telecommunications στο UCL και MSc in Biomedical Engineering στο Imperial College. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στον τομέα της βιοϊατρικής. Επί σειρά ετών ήταν ερευνητής του εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του ΕΜΠ όπου έχει εργαστεί ως συνεργάτης σε σειρά ερευνητικών έργων, εθνικών και ευρωπαϊκών, με βασικούς θεματικούς άξονες ICT, Health, Society και Science Education. Από το 2015 είναι υπεύθυνος του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης του CGS.

«

Ιατρική Σχολή – ΕΚΠΑ

Η Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική ιδρύθηκε το 1939 στο Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών. Παρέχει κλινικό έργο που καλύπτει όλες τις μείζονες υποειδικότητες, όπως η Ωτολογία-Ωτοχειρουργική, η Ακοολογία-Νευροωτολογία, η Ογκολογία Κεφαλής & Τραχήλου, η Ρινολογία και η Λαρυγγολογία. Η κλινική και διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εργαστήρια Ακοολογίας & Νευροωτολογίας στον Ελλαδικό χώρο που ειδικεύεται στη διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων ακοής και ισορροπίας.

Read more»

Το ερευνητικό έργο της Α ΩΡΛ Κλινικής περιλαμβάνει μελέτες σχετικές με τη βαρηκοΐα, τις εμβοές και την ισορροπία που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους και αφορούν συστηματικές ανασκοπήσεις, αναδρομικές και προοπτικές μελέτες για την αιφνίδια βαρηκοΐα, ωτοχειρουργικές τεχνικές, τις εμβοές, και τις διαταραχές ισορροπίας. Η κλινική συμμετείχε και συμμετέχει από το 2013 έως σήμερα σε 5 χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (στις δράσεις FP7, Horizon 2020 και COST action) και σε 1 πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε τομείς που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Ακοολογίας και της Νευροωτολογίας. Η κλινική συνεργάζεται επίσης ερευνητικά (προπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές) με τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα προβλημάτων ακοής σε μουσικούς.

Το εκπαιδευτικό έργο της κλινικής περιλαμβάνει τη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος της Ωτορινολαρυγγολογίας στους φοιτητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ, καθώς και του προπτυχιακού μαθήματος Διαταραχές Ακοής & Φωνής στις Ερμηνευτικές Τέχνες και τη Μουσική (https://eclass.uoa.gr/courses/MED867/). Διοργανώνει και διευθύνει επίσης, μαζί με τη Β’ ΩΡΛ Κλινική, το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) στην Ακοολογία και τη Νευροωτολογία, που είναι και το μοναδικό στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στον Ελλαδικό χώρο (mscaudiology.gr)

 

Ο Θάνος Μπίμπας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Hon. Reader στο UCL Ear Institute. Έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην Ακοοολογία (UCL) και Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα κλινικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ωτολογία, την Ακοολογία και τις παθήσεις φωνής, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστοπαθολογία του κροταφικού οστού, οι εφαρμογές της βιο-ιατρικής μηχανικής στην Ωτολογία και οι διαταραχές ακοής και φωνής στις ερμηνευτικές τέχνες και τη μουσική (πιστοποίηση από το American College of Sports Medicine). Κατέχει θέση εθνικού αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ακοολογίας (EFAS), είναι μέλος της επιτροπής εξετάσεων του

Ευρωπαϊκού διπλώματος στην Ωτορινολαρυγγολογία και είναι τακτικό μέλος του συμβουλίου του ευρωπαϊκού δικτύου TINNET για τις εμβοές.

Συμμετείχε και συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε 5 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (FP7 και Horizon 2020) που αφορούν τη μαθηματική μοντελοποίηση του κοχλία (SIFEM), την ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση παθήσεων ισορροπίας (EMBalance), την αναγέννηση των τριχωτών κυττάρων του κοχλία (REGAIN) και την ανάλυση μαζικών δεδομένων (big data analytics) από τη χρήση ‘έξυπνων’ ακουστικών βαρηκοΐας για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για τη βαρηκοΐα (EVOTION). Έχει επίσης συμμετάσχει ως Εμπειρογνώμων (Expert Reviewer) στην αξιολόγηση για τ χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι υπεύθυνος του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν προπτυχιακού µαθήµατος της Ιατrικής Σχολής του ΕΚΠΑ Διαταραχές Φωνής & Ακοής στις Ερµηνευτικές Τέχνες και τη Μουσική (https://eclass.uoa.gr/courses/MED867/) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ακοολογία & Νευροωτολογία του ΕΚΠΑ (mscaudiology.gr)

«

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δημιουργήθηκε το 1990 και από το 2001 αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο της Σχολής (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 66, 6 Απριλίου 2001). Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να υπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών της, ιδίως δε στους επιστημονικούς τομείς της εμβιομηχανικής, της βιορρεολογίας-κλινικής αιμορρεολογίας, της κλινικής μηχανικής, της ιατρικής απεικόνισης-επεξεργασίας βιοσημάτων και εικόνας, των βιοαισθητήρων, της τηλεματικής, της ιατρικής πληροφορικής, των νευρωνικών δικτύων, των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας-ιστών, της τεχνολογίας υπερήχων, της εικονικής πραγματικότητας και της τεχνολογίας αποκατάστασης-ρομποτικής και αυτοματισμών. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου εκτελείται μέσα στο πλαίσιο της Σχολής ΗΜΜΥ καθώς και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) του ΕΜΠ στο οποίο το ΕΒΙΤ συμμετέχει.

Read more»

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν τομείς που σχετίζονται με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε εξειδικευμένα θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων για τελική χρήση καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της Υγείας.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης δυναμικής ερευνητικής δραστηριότητάς του, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με πλήθος ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά εργαστήρια, εταιρείες και φορείς υγείας. Το Εργαστήριο συμμετέχει επίσης σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών, ανταγωνιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το εργαστήριο έχει αποκτήσει μία σημαντική τεχνολογική υποδομή στους τομείς ενδιαφέροντός του, είτε μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε και συμμετέχει είτε αξιοποιώντας τους πόρους που του αναλογούν από τα κονδύλια ενίσχυσης εργαστηριακού εξοπλισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ. Οι κύριοι τομείς επιστημονικής έρευνας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ιατρικών δεδομένων με τεχνολογίες  Internet/Intranet
 • Ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής
 • Εφαρμογές τηλεματικής στο χώρο της υγείας
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Νευρωνικά δίκτυα στην ιατρική και την υγεία
 • Βιοαισθητήρες – βιομετρικές τεχνολογίες
 • Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικής εικόνας
 • Ψηφιακή επεξεργασία βιοσημάτων
 • Εφαρμογές ρομποτικής στη θεραπεία αποκατάστασης
 • Βιορρεολογία – κλινική αιμορρεολογία
 • Εικονική πραγματικότητα στην ιατρική και την υγεία

Ως προς την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το εργαστήριο διδάσκει στους φοιτητές της Σχολής   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 5 προπτυχιακά μαθήματα τα οποία ανήκουν στη ροή μαθημάτων “Βιοϊατρική Τεχνολογία”. Επίσης διδάσκονται 3 μεταπτυχιακά μαθήματα, ένα από τα οποία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ (Βιοϊατρική Μηχανική) ενώ τα άλλα δύο στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία του Ε.Μ.Π. και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέχρι σήμερα, στο εργαστήριο έχουν περατωθεί περί τις 200 διπλωματικές εργασίες και 32 διδακτορικές διατριβές, ενώ έχουν δημοσιευθεί πάνω από 300 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Αυτή τη στιγμή εκπονούνται στο εργαστήριο 11 διδακτορικές διατριβές.

 

Ενδεικτικά Σχετικά Έργα

Το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε όλους τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας που συνθέτουν το επιστημονικό του αντικείμενο, όπως αποδεικνύεται από πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων αλλά και από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων Ε&ΤΑ, ευρωπαϊκών και εθνικών. Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος σχετικών έργων Βιοπληροφορικής, Ιατρικής Πληροφορικής, Τηλεϊατρικής και η-Υγείας στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει το ΕΒΙΤ, είτε ως συνεργαζόμενος είτε ως συντονιστής φορέας, κατά την τελευταία 5ετία:

 • Call for Interoperability: Creating a European coordination network for eHealth interoperability implementation (Calliope), FP7-ICT-PSP, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης
 • The BIOTELEKINESY home-care service: a communication platform for the tele-monitoring and the tele-management of the elderly to detect locomotion disabilities and prevent fall, EU-Marie Curie, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης
 • Α technology pLatform for the Assisted living of Dementia elDerlyINdividuals and their carers – ALADDIN, AAL-2008-1, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Autonomy, Motivation & Individual Self-Management for COPD patients (AMICA), AAL-2008-1, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης
 • An integrated highly secure cross-border platform for preventative healthcare incorporating genetic and lifestyle analysis (EUROGENE), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Τ. Τάγαρης
 • Integrated Web Services Platform for the facilitation of fraud detection in health care e-government services  (iWebCare), EU-IST, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνος: Τ. Τάγαρης
 • Quality Healthcare Management and Well-being through INTERLIFE Services (INTERLIFE), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • LINKing Health Professionals in Emerging CARE Environments (LinkCare), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Assembling Data and Knowledge at the Point of Care to Improve Medical Decision Making and Prevent Errors (AMICA), EU-IST, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Personal Electronic Health Record Services for the Mobile Citizen (pEHR), EU-eTEN, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Cost-effective Health Services for Interactive Continuous Monitoring of Vital Signs Parameters (e-Vital), EU-TenTelecom, ΕπιστημονικώςΥπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Research and Implementation of Wireless Sensors for the Acquisition of Critical Biosignals (BioSensors), ΓΓΕΤ / ΔιακρατικήΣυνεργασίαΕλλάδας-Μαυροβουνίου, ΕπσιτημονικώςΥπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών και παροχή ειδικών υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (ΑΚΜΩΝ), ΓΓΕΤ/ ΑΚΜΩΝ, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Τεχνικές απόκρυψης δεδομένων για την ασφαλή διαχείριση ιατρικής πληροφορίας, ΓΓΕΤ/ ΕΠΑν / ΔΣΒΕΠΡΟ, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης για Διαβητικούς (SMARTDIAB), ΓΓΕΤ/, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Α. Πρέντζα
 • Δίκτυο Πρότυπης Διαχείρισης Πληροφοριών στο χώρο της Υγείας (ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ), ΓΓΕΤ/ Ανθρώπινα Δίκτυα, Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Μ. Χαρίτου
 • Ανάπτυξη εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ιατρικών δεδομένων με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής υδατογράφησης, ΓΓΕΤ/ ΠΕΝΕΔ, Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Δ. Κουτσούρης

 

Ενδεικτικές Σχετικές Δημοσιεύσεις

 1. Kouris, Mougiakakou S., Scarnato L., Iliopoulou D., Diem P., Vazeou A., Koutsouris D., “Mobile Phone Technologies and Advanced Data Analysis Towards the Enhancement of Diabetes Self-Management”, International Journal of Electronic Healthcare, vol. 5(4), pp. 386-402, 2010.
 2. Iliopoulou, Tsirbas Ch., Kouris I., Alexandrou D., Koutsouri T., Koutsouris D., “Biomedical Engineering in Greece. Past, Present and Future”, LEADERS in Health, vol. 1, pp. 88 – 92, 2010.
 3. Grimaldi K., Garrison G., Koutsouris, Tagaris T., Marinos S., Mougiakakou S., Scioli A., de Bartolomeo G., Patescia R., Calabrese E., Look M., Stoffer-Wagner B., Zur B., Piperis T., Printzos M., Clavero J.C., Romero A. C., “Eurogene: Method to Provide Nutrigenetic e-Services”, Journal of Nutrogenetics and Nutrogenomicsvol. 1 (1-2), pp. 65-66 , 2008.
 4. Berler, Spyrou S., Monochristou E., Tolias Y., Konnis G., Maglaveras N., Koutsouris D., “Risk Assessment in Integrated Regional Healthcare Networks”, The Electronic journal for E-Commerce, Tools and Applications, Special issue, Interoperability and Security in Medical Information Systems, vol.2, pp.1-23, 2007
 5. Kardaras, Kamarianakis Z., Chanerley A., Koutsouris D., “Unauthorized Person Recognition using Gait Biometry and Information Analysis: Integration and Transparency of Security operations in a centralized Intelligence environment”, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, vol. 1(2), pp. 206-217, 2007.
 6. Berler, Pavlopoulos S., Koutsouris D., “Quality of Health Data in Electronics Health Records”, Health Review: Sciences, Technology and Policy, vol. 17 (100), pp. 32-37, 2006. (in Greek)

 

Το ΕΒΙΤ στεγάζεται σε 5 χώρους του κτιρίου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του ΕΜΠ, συνολικής επιφάνειας άνω των 200m2, στους οποίους κατανέμονται οι 25 θέσεις εργασίας των μελών του εργαστηρίου.

Ως προς την τεχνολογική υποδομή του ΕΒΙΤ, αυτή περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διατάξεων, υλικού και λογισμικού. Ειδικά σε ό,τι αφορά την παραγωγική διαδικασία του εργαστηρίου, η τεχνολογική υποδομή περιλαμβάνει τριάντα (30) ισχυρά PC και servers, τα οποία είναι συνδεδεμένα στα δίκτυα του Εργαστηρίου και του Ε.Μ.Π., περιφερειακά όπως σαρωτές και εκτυπωτές, καθώς και άδειες λογισμικού, ειδικού όπως πλατφόρμες προγραμματισμού (Visual Studio, SQL Server, Matlab κτλ) και μη (Windows, Office κτλ).

Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα Ε&ΤΑ στα οποία συμμετέχει, καθώς και από την τακτική χρηματοδότησή του στο πλαίσιο των κονδυλίων ενίσχυσης των εργαστηρίων της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ που του αναλογούν.

Για την παραγωγική δραστηριότητα του εργαστηρίου που αφορά στα πεδία «Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων στον χώρο της υγείας» καθώς και «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου η-Υγείας», το Εργαστήριο εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και διαθέτει Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO9001:2000 από τον Μάρτιο του 2006.

 

Τεκμηρίωση Εμπειρίας για τη συγκεκριμένη πρόταση

Το ΕΒΙΤ είναι ίσως το μοναδικό ερευνητικό εργαστήριο στην Ελλάδα με γνώσεις σε ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ιατρικών δεδομένων με τεχνολογίες  κωδικοποίησης, Internet/Intranet, ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής, εφαρμογές τηλεματικής στο χώρο της υγείας, ασφάλειας δεδομένων, διαλειτουργικότητας και ηλεκτρονικού ιατρικού φάκελου. Επιπλέον διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην μοντελοποίηση διαδικασιών στο χώρο της υγείας καθώς ηγείται του έργου «eHIF» του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» που αφορά στην μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκομίσει από τη συμμετοχή του σε 100 και πλέον Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και ειδικότερα στην ανάπτυξη προδιαγραφών για λογισμικό διαχείρισης και μοντελοποίησης διαδικασιών (Business Process Modelling) .

«

Log in with your credentials

Forgot your details?