Συμμετοχή του CGS στο Πρόγραμμα Erasmus+

Το CGS συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με θέματα που απασχολούν την ελληνική και διεθνή εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που διοργανώνει και χρηματοδοτεί η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο συμμετέχει το CGS, αποτελεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el)

Το CGS συμμετέχει στη δράση ΚΑ229 με τίτλο “I like to move it, move it!”, η οποία έχει στόχο τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Κεντρική έννοια του προγράμματος είναι η «Κίνηση» την οποία μελετά μέσω διαφορετικών μαθημάτων και προσεγγίσεων και στοχεύει στην επίτευξη υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια της εθνικής κληρονομιάς και στην συνειδητοποίηση της διεπιστημονικότητας.

Στη δράση αυτή, μαζί με το CGS, συμμετέχουν 4 σχολεία από την Πολωνία, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Η διάρκειά της είναι 24 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2021 και περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες:

 1. Κίνηση, επιστήμη και αθλητισμός
 2. Κίνηση και τέχνες
 3. Κίνηση και παγκόσμιες αλλαγές
 4. Κίνηση και τεχνολογική εξέλιξη

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους μαθητές των 4 σχολείων που συμμετέχουν. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τόσο μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ενότητας, όσο και μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής και φιλοξενίας μαθητών.

Οι χώρες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα είναι οι ακόλουθες:

 • Ελλάδα: 18 μαθητές από τα 3 σχολεία που συμμετέχουν θα φιλοξενηθούν για 1 εβδομάδα από μαθητές του CGS τον Φεβρουάριο του 2020
 • Βουλγαρία (Σόφια): 6 μαθητές του CGS θα φιλοξενηθούν από οικογένειες για 1 εβδομάδα τον Μάιο του 2020
 • Πολωνία (Λούμπλιν): 6 μαθητές του CGS θα φιλοξενηθούν από οικογένειες για 1 εβδομάδα τον Νοέμβριο του 2020
 • Κύπρος (Λεμεσός): 6 μαθητές του CGS θα φιλοξενηθούν από οικογένειες για 1 εβδομάδα τον Απρίλιο του 2021

 

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές:

 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά μαθήματα για να εκπονούν διαθεματικές ερευνητικές εργασίες
 2. Να εκφράσουν και να κοινοποιήσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους στην αγγλική γλώσσα σε γραπτή και προφορική μορφή
 3. Να αποκτήσουν επίγνωση της διαπολιτισμικότητας και να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην πολιτισμική διαφορετικότητα
 4. Να αναπτύξουν ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η περιέργεια, η αυτοπεποίθηση, η αυτοδιαχείριση, η ικανότητα να εργάζονται σε ομάδες και η προθυμία να αναλάβουν ευθύνες που θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στην μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας
 5. Να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους και να εφοδιαστούν με αποφασιστικότητα για την επίτευξη των στόχων τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?