Βιωματική Δράση | Α Δημοτικού/ΙΒ PYP

Το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς έφτασε και μας βρήκε τους μαθητές της Α Δημοτικού σε νέες ομάδες.

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς υλοποίησε βιωματική δράση στο πλαίσιο της τάξης, με στόχο την καλύτερη γνωριμία των συμμαθητών μας και τη σύνδεση της ομάδας.

Όλοι μας είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον εαυτό μας και η ομάδα έλαβε τον ρόλο του ενεργού ακροατή!

Εστιάσαμε στον εαυτό μας, ταξιδέψαμε με τη φαντασία μας και αναπαραστήσαμε το πιο όμορφο δάσος που τα ζώα αν και διαφορετικά συμβιώνουν αρμονικά!

Μπήκαμε κάτω από τη φωλίτσα μας, το μαγικό πανί που μας φέρνει πιο κοντά, και σαν μικροί εξερευνητές ανακαλύψαμε τα κοινά μας στοιχεία!

Δε μπορούσαμε να φανταστούμε πως έχουμε τόσα κοινά που μας ενώνουν!

Ο κάθε μαθητής, η κάθε μαθήτρια και η ομάδα στο σύνολό της βίωσε πως αν και διαφορετικοί, μπορεί να έχουμε ίδια ενδιαφέροντα, αν και όμοιοι, μπορεί τα ενδιαφέροντά μας να διαφέρουν, βρίσκουμε όμως πάντοτε τρόπο να συνδεόμαστε και να συνυπάρχουμε!

Log in with your credentials

Forgot your details?