Βιωματική Δράση | Λύκειο | Παρέμβαση σε όλα τα Τμήματα

«Από τις προκλήσεις στην ψυχική ανθεκτικότητα»

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων ολοκλήρωσε Βιωματική Δράση στο πλαίσιο της τάξης στο σύνολο των μαθητών του Λυκείου.

Οι μαθητές ενδυναμώθηκαν, ώστε να προβαίνουν σε θετικές σκέψεις και να υιοθετούν συμπεριφορές που τους ανακουφίζουν και διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων τους.

Επεξεργάστηκαν τρόπους με τους οποίους μπορούμε σταδιακά να οδηγηθούμε στην υιοθέτηση συμπεριφορών που μας ενδυναμώνουν συναισθηματικά, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, όπως ο προσδιορισμός μικρών και εφικτών στόχων, η ενθαρρυντική στάση στον εαυτό μας, η σημασία της προσήλωσης σε στόχους που δίνουν νόημα στη ζωή μας, αλλά και της διασφάλισης χρόνου για αγαπημένες δραστηριότητες.

Δίνοντας τη θέση των αρνητικών σκέψεων σε θετικές, ρεαλιστικές σκέψεις που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γινόμαστε οι καλύτεροι προπονητές του εαυτού μας!

Προχωρώντας στη ζωή αξίζει να καλωσορίζουμε τις προκλήσεις, τους όποιους στρεσογόνους παράγοντες, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να ανακάμπτουμε, προχωρώντας ενδυναμωμένοι.

Log in with your credentials

Forgot your details?