Βιωματική Δράση του Τμήματος Σχολικών Ψυχολόγων CGS | "Εγώ και οι δυνάμεις μου!" Β' έως Δ' Δημοτικού/IB PYP και "Βγαίνοντας πιο δυνατός…" | E' έως ΣΤ’ Δημοτικού/IB PYP

Την Τετάρτη 7 Απριλίου, ολοκληρώνεται η δράση του Τμήματος Σχολικών Ψυχολόγων με τίτλο “Εγώ και οι δυνάμεις μου” και “Βγαίνοντας πιο δυνατός” στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές των τάξεων Β’ έως ΣΤ’ Δημοτικού/IB PYP.
Μέσα από τη συμμετοχή τους στη δράση, οι μαθητές μας εκφράστηκαν, τους δόθηκε χώρος να εξωτερικεύσουν δυσφορικά συναισθήματα, ενώ ταυτόχρονα αναγνώρισαν πως κάθε αλλαγή μπορεί να αποκτήσει και μια θετική διάσταση.
Επιπλέον, μέσα από τη συζήτηση μοιραστήκαν τις «δυνάμεις τους», δηλαδή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας που βοηθούν, όπως η υπομονή, η οργάνωση και η ικανότητά μας για προσαρμογή.
Παράλληλα, έγινε αναφορά στη σπουδαία στήριξη που μπορούν να αναζητήσουν από τους «σημαντικούς άλλους», όπως τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους φίλους, που λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες σε συνθήκες αλλαγών και ψυχικής αντιξοότητας.
Ολοκληρώνοντας, επεξεργαστήκαν σε συνεργασία με τις συνεργάτιδες από το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων, τη σκάλα συναισθηματικής αποφόρτισης, τα βήματα δηλαδή που μπορεί να ακολουθεί ο καθένας από εμάς, όπως τα ακολούθησε ο φίλος μας ο Φρέντυ και οι Αργοναύτες αντίστοιχα σε κάθε επίπεδο.

Log in with your credentials

Forgot your details?