Βιωματική επίσκεψη του ομίλου Αρχιτεκτονικής στο κέντρο της Αθήνας

Την Τρίτη 8/10, ο όμιλος Αρχιτεκτονικής πραγματοποίησε μία πρωτότυπη βιωματική επίσκεψη στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα project, όπου οι μαθητές θα κάνουν μια αρχιτεκτονική πρόταση για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου χώρου σε έναν μικρό πεζόδρομο στην καρδιά του κέντρου της πόλης, κοντά στην οδό Πραξιτέλους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα διαλέξουν μεταξύ τριών σεναρίων, οι πρωταγωνιστές των οποίων παρουσιάζουν διαφορετικά προφίλ προσωπικότητας και ενδιαφερόντων. Με βάση το επιλεγμένο σενάριο, θα δημιουργήσουν αντιπροσωπευτικές μακέτες σε συγκεκριμένη κλίμακα, κατανοώντας φόρμες, χώρους και ανθρωπομετρικές αναλογίες.

Στόχος της επίσκεψης ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία, να εργαστούν επί τόπου στον χώρο στον οποίο καλούνται να προτείνουν την παρέμβαση, ώστε να αποκτήσουν αντίληψη του χώρου και να κατανοήσουν άμεσα τις ανάγκες του.

Έτσι, τα παιδιά παρατήρησαν, φωτογράφησαν και ανέλυσαν στοιχεία του πεζόδρομου (όπως τις υπάρχουσες χρήσεις των κτιρίων, την κίνηση των πεζών, λεπτομέρειες στα κτίρια κλπ), αποφάσισαν επί τόπου το ακριβές σημείο της παρέμβασής τους, καθώς επίσης μέτρησαν βασικές διαστάσεις των κτιρίων και άλλων λεπτομερειών – όπου έκριναν απαραίτητο, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να διαβάζουν τα πολεοδομικά σχέδια που τους δόθηκαν ώς βοηθητικό υλικό.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του ομίλου,

Μαρία Ζαχαριάδου
Βενετία Μολίν

Log in with your credentials

Forgot your details?