Υγιεινή & Μέτρα πρόληψης CGS

Υγειονομικά μέτρα

Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και συνεργατών και ακολουθώντας τις υποδείξεις των ειδικών από τα αρμόδια Υπουργεία για τον  Covid 19, το CGS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης, πρόληψης και απολύμανσης- καθαρισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://cgs.gr/metra-prolipsis/

Log in with your credentials

Forgot your details?