Ένα ταξίδι στον χρόνο, στην τέχνη, στον πολιτισμό και στην ιστορία μας

Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας «Ένα ταξίδι στον χρόνο…», είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με χαρακτηριστικά ιστορικά μνημεία του 5ου αιώνα π.Χ., να επιλέξουν αυτό που τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και να το κατασκευάσουν δουλεύοντας ομαδικά.

Log in with your credentials

Forgot your details?