Έναρξη Λειτουργίας Ομίλων (Clubs) Γυμνασίου – Α’ Λυκείου/MYP & IB Diploma Programme

Λειτουργία των Ομίλων ΜΥΡ Γυμνασίου – Α’ Λυκείου – IB Diploma Programme για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017.

Οι όμιλοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες, που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή ανιχνεύουν και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι όμιλοι σχεδιάστηκαν με στόχο:

* να βοηθήσουν τον μαθητή να ανακαλύψει και να αναπτύξει δεξιότητες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής προσωπικότητας,

* να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια,

* να εμπλουτίσουν το προφίλ του μαθητή και να συμβάλλουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.

 

Πληροφορίες και Εγραφές: https://cgs.gr/omiloi-myp/ 

Log in with your credentials

Forgot your details?