Ενεργειακή Κατοικία στην Ε’ Δημοτικού

Στο πρόγραμμα έρευνας “Ενέργεια” οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσίαση και ανάλυση των κριτηρίων μιας ενεργειακής κατοικίας
(εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ΑΠΕ, μείωση αποβλήτων, κτλ). Στη συνέχεια κατασκεύασαν ανά ομάδες μακέτα ενεργειακής κατοικίας χρησιμοποιώντας απλά υλικά με στόχο την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων.

Με τον τρόπο αυτό εμπέδωσαν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής κατοικίας, εργάστηκαν με ακρίβεια για να πετύχουν ισορροπία και σταθερότητα στις κατασκευές τους, αρκετοί βρήκαν “εύφορο έδαφος” για πρωτοτυπία και τέλος παρουσίασαν στους συμμαθητές τους το αποτέλεσμά τους..που ήταν εντυπωσιακό!Energy 4

Log in with your credentials

Forgot your details?