Ενισχυτικό Πρόγραμμα Λυκείου

Οι μαθητές/τρεις έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενισχυτική διδασκαλία στα Μαθηματικά και στη Νεοελληνική Γλώσσα (Α Λυκείου) και στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει (Β και Γ Λυκείου). Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα. Οι διδάσκοντες ειναι έμπειροι καθηγητές του Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τμήματος είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθητών.

Πληροφορίες: lyceum@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?