Έπαινος προς το CGS για τη συμμετοχή στο “Πείραμα του Ερατοσθένη”

Το CGS συμμετείχε και το 2019 στο “πείραμα του Ερατοσθένη”, μια δράση που διοργανώνεται από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Σπάρτης μαζί με τα ΕΚΦΕ Σερρών, Πιερίας, Κω, Θεσπρωτίας και Αργολίδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο στόχος του πειράματος είναι η εκτίμηση της περιφέρειας και της ακτίνας της Γης, ακολουθώντας τα βήματα της μεθόδου που επινόησε και εφάρμοσε ο Ερατοσθένης τον 3ο αιώνα π.Χ.

Για την πραγματοποίηση του πειράματος στο CGS συνεργάστηκαν ο κλάδος Μαθηματικών και ο κλάδος Φυσικών Επιστημών μαζί με τα παιδιά της β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ3).

Χρησιμοποιώντας μια πειραματική διάταξη που κατασκευάστηκε στο σχολείο μας με απλά υλικά, μετρήθηκε το μήκος της σκιάς μιας ράβδου το μεσημέρι της εαρινής ισημερίας και, χρησιμοποιώντας γνώσεις Τριγωνομετρίας β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ3), προσδιορίστηκε η περιφέρεια και η ακτίνα της Γης με σφάλμα μόλις 2% περίπου.

Log in with your credentials

Forgot your details?