Εργαστήριο Βυζαντινής μουσικής

Στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας “Στα Βυζαντινά Χρόνια” οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού ΙB/PYP είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα βιωματικό εργαστήρι γνωριμίας με τη Βυζαντινή Μουσική.  Μέσα από αυτό προβληματίστηκαν για την προέλευση, την ιστορία, τη σημασία, αλλά και το μέλλον της Βυζαντινής μουσικής. Οι μαθητές  με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ελληνική παρασημαντική γραφή και τη Βυζαντινή Μουσική ανακάλυψαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, γνώρισαν και πειραματίστηκαν με την κλίμακα της Βυζαντινής Μουσικής και γνώρισαν 3 βασικά σύμβολά της. Στο τέλος, οι μαθητές συνέδεσαν τη θεωρία με την πράξη, τραγούδησαν στους ρυθμούς της Βυζαντινής μουσικής και όλοι μαζί έπαιξαν παραδοσιακά μουσικά όργανα. Απώτερος σκοπός ήταν οι μαθητές να μεταφερθούν σε εκείνη την εποχή, να γνωρίσουν την κουλτούρα της,  καθώς και την επίδρασή της Βυζαντινής Μουσικής στη ζωή των ανθρώπων γενικότερα, αλλά και στον πολιτισμό μας ειδικότερα .

Log in with your credentials

Forgot your details?