Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 15 – 23 Οκτωβρίου 2016 / MYP Design

Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο η σύλληψη μιας ιδέας μπορεί να φτάσει στην υλοποίησή της, με μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Η εκπαίδευση στους Η/Υ δεν περιορίζεται στην απλή χρήση εργαλείων και εφαρμογών περιορισμένου ειδικού σκοπού, αλλά βοηθά τον αυριανό πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας να καινοτομεί και να υλοποιεί τις σκέψεις και τις ιδέες του.

Κάθε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή διέπεται από έναν κώδικα. Ο προγραμματισμός είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερσυνδεδεμένου κόσμου.

Για τους λόγους αυτούς, το σχολείο μας έχει εντάξει την ενότητα του Προγραμματισμού στο MYP (Γυμνάσιο – Α΄Λυκείου), ως τη σημαντικότερη ενότητα του μαθήματος της Σχεδίασης (Πληροφορικής/Τεχνολογίας).  Η εκμάθηση προγραμματισμού σε καθημερινή βάση έχει στόχος την εκμάθηση της ανάπτυξης κώδικα, την ανάπτυξη εφαρμογών και την υλοποίηση project, βάσει του κύκλου σχεδίασης, με τη χρήση των προγραμματιστικών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο μας συμμετέχει και τη φετινή χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (European Code Week), που διεξάγεται απο το Σάββατο 15  μέχρι και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου.

http://events.codeweek.eu/view/22749/cgs-coding-playing-and-learning/

 

cgs_code_week_004-201-102016

 

Log in with your credentials

Forgot your details?