Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα: 10-18 Οκτωβρίου 2015

Στις μέρες μας, οι περισσότεροι πλέον τομείς της ζωής μας υποστηρίζονται από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και το Διαδίκτυο.Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο η σύλληψη μιας ιδέας μπορεί να φτάσει στην υλοποίησή της, με μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Κάθε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή διέπεται από έναν κώδικα.

Για το λόγο αυτό, το σχολείο μας γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (Europe Code Week) με τη δράση “Coding and Learning”http://events.codeweek.eu/view/5738/coding-learning/

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΚΓ θα προγραμματίσουν το BeeBot να κινηθεί σε προκαθορισμένες διαδρομές (Νηπιαγωγείο, Α’ & Β’ Δημοτικού), θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες οπτικού προγραμματισμού με τη βοήθεια του Scratch και της πλατφόρμας Lego WeDo (Γ’, Δ’, Ε’ & Στ’ Δημοτικού), θα αναπτύξουν ιστοσελίδες σε HTML, θα ανακαλύψουν τη γλώσσα προγραμματισμού python και θα  προγραμματίσουν το EV3 σε LEGO Mindstorms (MYP).

codeweekeu

Log in with your credentials

Forgot your details?