Φυτό…χρωματογραφημένο!

Στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας “Τα Φυτά”  στη Γ’ Δημοτικού μελετήσαμε την εικαστική απόδοση αυτού του θέματος από διάφορους ζωγράφους, φτάνοντας στην τελική μας εργασία που ήταν η κατασκευή λουλουδιών και ο χρωματισμός τους με τη μέθοδο τηςχρωματογραφίας.

Χρησιμοποιήσαμε μαρκαδόρους νερού σε απορροφητικά χαρτιά και νερό. Κατά τη διάρκεια της εργασίας οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάλυση των χρωμάτων από το νερό, αλλά και την τυχαία ανάμιξή τους! Τέλος, η ατομική εργασία του κάθε μαθητή αποτέλεσε τμήμα ομαδικής… ενός φυτού για κάθε τμήμα της Γ’ τάξης.

To αποτέλεσμα μιλά από μόνο του!

chrom 7chrom 6chrom 5chrom 3

Log in with your credentials

Forgot your details?