Γαλλικά – Γερμανικά

Οι μαθητές οι οποίοι στο Λύκειο επιλέγουν να διδαχθούν Γαλλικά/Γερμανικά έχουν τη δυνατότητα :

α. να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους στη β΄ ξένη γλώσσα, συμμετέχοντας σε εξετάσεις για τα διπλώματα Β1 και Β2 (εντατικό πρόγραμμα)

ή

β. να συνεχίσουν την εκμάθηση της β΄ ξένης γλώσσας, προχωρώντας στον επόμενο κύκλο σπουδών, χωρίς να στοχεύουν στην ολοκλήρωση του κύκλου αυτού κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Λύκειο.

 

Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις  για το Ειδικό Μάθημα Γαλλικών ή Γερμανικών – μέσω του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων – έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικό τμήμα προετοιμασίας.

Επίσης οι μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στη Γερμανία ακολουθώντας το δρόμο των Πανελληνίων εξετάσεων, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο τμήμα προετοιμασίας για τη γλωσσική επάρκεια που απαιτούν τα Γερμανικά Πανεπιστήμια (TestDaF).Το τμήμα αυτό λειτουργεί ως επιπλέον δραστηριότητα.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?