Γενικοί όροι & Κόστος συμμετοχής

Γενικοί όροι

●Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας 6 έως και 16 ετών.
● Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την αμοιβή συμμετοχής είναι ρητώς υποδειγμένες.
● Η φόρμα εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία της. Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς ή κηδεμόνες και να συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούνται.
● Τελευταία ημέρα εγγραφής και καταβολής ολόκληρου του ποσού για κάθε περίοδο είναι 5 ημέρες πριν την έναρξη της επιλεγμένης περιόδου.
● Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ακυρώσει το πρόγραμμα σε περίπτωση απρόβλεπτης περίστασης ή εάν ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν εκπληρώνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ήδη, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
● Για οποιαδήποτε αλλαγή επιλεγμένης ημερομηνίας πρέπει να επικοινωνήσετε τουλάχιστον 5 ημέρες πριν απο την έναρξή της.
● Ο συμμετέχων πρέπει να τηρεί τους κανόνες του προγράμματος που παρέχονται από το διοργανωτή.
● Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή, τη συμμετοχή κάποιου στο πρόγραμμα, σε περίπτωση έλλειψης τήρησης και παραβίασης των αναφερόμενων κανόνων, διατηρώντας το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό της αμοιβής στο συμμετέχοντα.
● Η συμμετοχή περιλαμβάνει ένα προσωπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ατυχήματος, που καλύπτει την περίοδο παραμονής του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα.
● Η μη συμπλήρωση των όρων συμμετοχής (έγγραφα & αμοιβή) σημαίνει άμεση λήξη αυτής της σύμβασης, χωρίς καμία αξίωση από πλευράς συμμετέχοντος.
● Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πάντα να αποσύρει τη συμμετοχή του, πριν από την έναρξη του προγράμματος, μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής έγκαιρης ειδοποίησης, 5 ημέρες πριν από την αρχή της επιλεγμένης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που έχει καταβάλλει, με εξαίρεση τις δαπάνες έναρξης και οργάνωσης που βαρύνουν τον διοργανωτή (10% από ολόκληρη την αμοιβή συμμετοχής). Σε περίπτωση αποχώρησης συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο διοργανωτής δεν υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.
● Για τις ημέρες που δεν μπορεί να συμμετέχει ο εγγεγραμένος στο πρόγραμμα δεν θα επιστραφούν χρήματα.
● Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την απώλεια αντικειμένων όπως κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τρόφιμα που μπορεί να αλλοιωθούν.

Κόστος συμμετοχής

1 παιδί 2 παιδιά
1 εβδομάδα 250 € 430 €
2 εβδομάδες 425 € 760 €

Στοιχεία πληρωμής

EUROBANK

0026020192 / 0200214519
ΙΒΑΝ: GR20 0260 2010 0009 2020 0214 519

ALPHA

142002320000948
ΙΒΑΝ: GR56 0140 1420 1420 0232 0000 948

*Παρακαλούμε στην κατάθεση να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και το “Basketball Camp”.

 

Πληροφορίες-Εγγραφές: 210 6030411 (εσωτ. 955) | sports@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?