Το CGS προσφέρει το Πρόγραμμα του Λυκείου, για μαθητές/τριες 15-18 ετών, στην Ελληνική Γλώσσα και το οποίο βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµατου Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων.

Το CGS  προετοιμάζει τους μαθητές ώστε αφενός να επιτύχουν την εισαγωγή και εγγραφή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, αφετέρου να θεμελιώσουν την ικανή και αναγκαία υποδομή για μια επιτυχημένη πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το έμψυχο δυναμικό μας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σπουδών με υποστηρικτικές διαδικασίες, ποιοτικές και ποσοτικές προγραμματικές παρεμβάσεις και καινοτομίες που στο σύνολό τους εξασφαλίζουν στο Σχολείο ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Log in with your credentials

Forgot your details?