Η ιστορία αλλιώς

Όταν η Ιστορία συναντά τις Νέες Τεχνολογίες, μετατρέπεται σε παιχνίδι και η γνώση γίνεται βίωμα… Το «1821 – Η επανάσταση στον Μοριά» είναι ένα πιλοτικό παιχνίδι προσομοίωσης που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους μαθητές/τριες της Στ’ Δημοτικού του CGS με κύριο στόχο να τους εισάγει στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της επανάστασης του 1821 και να τους εξοικειώσει με τις ανάγκες του Αγώνα (οικονομικές, πολεμικές και πολιτικές). 
 
Όλο τον μήνα Μάρτιο, την ώρα των Νέων Τεχνολογιών, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν με την ομάδα τους, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, να προσπαθήσουν να αυξήσουν την επιθετική ικανότητα του οπλαρχηγού τους, να απελευθερώσουν από τους Τούρκους την Τριπολιτσά, αλλά να κερδίσουν και μια θέση στην Εθνοσυνέλευση των οπλαρχηγών με τη λήξη της Επανάστασης…
1821

Log in with your credentials

Forgot your details?