Η συμμετοχή του CGS στο “πείραμα του Ερατοσθένη”

Όπως και πέρυσι, το CGS συμμετείχε και το 2019 στο “πείραμα του Ερατοσθένη”, μια δράση που διοργανώνεται από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Σπάρτης μαζί με τα ΕΚΦΕ Σερρών, Πιερίας, Κω, Θεσπρωτίας και Αργολίδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο στόχος του πειράματος είναι η εκτίμηση της περιφέρειας και της ακτίνας της Γης, ακολουθώντας τα βήματα της μεθόδου που επινόησε και εφάρμοσε ο Ερατοσθένης τον 3ο αιώνα π.Χ. Το πείραμα διεξάγεται κάθε χρόνο την ημέρα της εαρινής ισημερίας και περιλαμβάνει απλές μετρήσεις μήκους και υπολογισμούς Τριγωνομετρίας. Στη δράση συμμετείχαν φέτος 650 σχολεία από όλη την Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού.

Για την πραγματοποίηση του πειράματος στο CGS συνεργάστηκαν ο κλάδος Μαθηματικών και ο κλάδος Φυσικών Επιστημών μαζί με τα παιδιά της β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ3). Χρησιμοποιώντας μια πειραματική διάταξη που κατασκευάστηκε στο σχολείο μας με απλά υλικά, μέτρησαν το μήκος της σκιάς μιας ράβδου το μεσημέρι της 19ης Μαρτίου και προσδιόρισαν με μεγάλη ακρίβεια το γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας του σχολείου μας. Ο τελικός υπολογισμός, που αναφέρεται σε γνώσεις από την τρέχουσα διδακτική ενότητα Μαθηματικών της β’ Γυμνασίου – ΜΥΡ3, προσδιόρισε την περιφέρεια της Γης με σφάλμα μόλις 2% περίπου.

Η δράση ήταν απολύτως επιτυχημένη όχι μόνο ως προς την ακρίβεια του αποτελέσματος και τη διασύνδεση με την Ιστορία των Μαθηματικών αλλά και, κυρίως, ως προς την κατάδειξη του “μαγικού” τρόπου με τον οποίο η επιστήμη των Μαθηματικών επιλύει πραγματικά επιστημονικά προβλήματα – ακόμα και όταν αυτά κάποιες φορές μοιάζουν να υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητές μας.

Log in with your credentials

Forgot your details?