Ιταλικά

Στο IB MYP οι μαθητές  έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας  μέσα από τα προγράμματα του MYP.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year  2, οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στην Φάση 1 και να συνεχίσουν στις Φάσεις 2 και 3 στην Β’ και Γ’ Γυμνασίου/MYP Year 3, MYP Year 4 αντίστοιχα.

Προσφέρεται, επίσης, η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Celi 1, Celi 2 και  Celi 3 για τους μαθητές που βρίσκονται στη Φάση 2, Φάση 3 και Φάση 4 αντίστοιχα.  Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Στην Α’ Λυκείου/MYP Year  5, οι μαθητές  μπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους με την Ιταλική γλώσσα αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α’ Λυκείου/MYP Year 5, επιτρέπει στους μαθητές που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν Italian B, είτε σε Standard Level (βασικό επίπεδο) αν προέρχονται από Φάσεις 3, 4,  είτε σε High Level (υψηλό επίπεδο) για όσους έχουν ολοκληρώσει την Φάση 4.

Ανεξαρτήτως επιπέδου ή των διπλωμάτων πιστοποίησης Ιταλικής γλώσσας, οι μαθητές του IB DP μπορούν να επιλέξουν ως Γλώσσα Β και τα ιταλικά σε αρχάριο επίπεδο (Italian Ab Initio).

 

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?