Ιταλικά

Στο Γυμνάσιο  οι μαθητές  έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας  μέσα από το πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών  του MYP.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 2) οι μαθητές μπορούν να ενταθούν στην Φάση 1 και να συνεχίσουν στις Φάσεις 2 και 3 στην Β’ και Γ’ Γυμνασίου (MYP Year 3, MYP Year 4) αντίστοιχα.

Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Celi 1, Celi 2 και  Celi 3 για τους μαθητές που βρίσκονται στη Φάση 2, Φάση 3 και Φάση 4 αντίστοιχα.  Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Στην Α’ Λυκείου (MYP Year 5) οι μαθητές  μπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους με την Ιταλική γλώσσα αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α’ Λυκείου (MYP Year 5) επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν Italian B, είτε σε SL (βασικό επίπεδο) αν προέρχονται από Φάσεις 3, 4,  είτε σε HL (υψηλό επίπεδο) για όσους έχουν ολοκληρώσει την Φάση 4.

Ανεξαρτήτως από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης Ιταλικής γλώσσας, στο επίπεδο IB DP οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα και το Italian Ab Initio (Ιταλικά για Αρχάριους).

Log in with your credentials

Forgot your details?