ΙΒ PYP Exhibition

Την Πέμπτη, 14.5.15 θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική έκθεση εργασιών IB PYP – IB PYP Exhibition των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ Δημοτικού.
Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί την κατακλείδα στην εφαρμογή του Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Primary Years Programme. Σηματοδοτεί το «πέρασμα» από την Πρωτοβάθμια – PYP στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – MYP, από τη γενική γνώση στην εξειδίκευση και έχει ως βασικό και κύριο στόχο την εφαρμογή από τους/τις μαθητές/τριες μεθόδων και διαδικασιών διερεύνησης πάνω σε θέματα τα οποία σχετίζονται με ζητήματα της πραγματικής ζωής και έχουν τοπικό αλλά και παγκόσμιο χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες εργάζονται όσον το δυνατόν περισσότερο αυτόνομα έχοντας καθοδήγηση και βοήθεια από εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας (μέντορες). Χωρίζονται σε μικρές ομάδες της επιλογής τους και η ερευνητική διαδικασία ορίζεται από τους/τις ίδιους/ες. Καθορίζουν τα πεδία έρευνας, επιλέγουν τις πηγές τους και αποφασίζουν τον τρόπο παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνάς τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι σημαντικό να έρθουν στο προσκήνιο οι δυνατότητες των μαθητών/τριών και να διαφανούν κλίσεις, στάσεις, δεξιότητες που έχουν καλλιεργήσει αλλά και γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό (PYP) και να αξιολογηθούν.

Η έκθεση αποτελεί εκπαιδευτικό γεγονός για όλη τη σχολική μας κοινότητα και περιλαμβάνει τρία μέρη:

– Παρουσίαση  της  εξελικτικής  πορείας  της  εργασίας «Πώς φτάσαμε ως εδώ;» από τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Δημοτικού στους γονείς εντός των σχολικών τάξεων

– Έκθεση  ανοιχτή  στους  γονείς  των  μαθητών/τριών της ΣΤ ΄ τάξης

– Έκθεση  ανοιχτή  στους μαθητές/τριες των Γ ΄, Δ ΄, Ε ΄ τάξεων

Η ενεργή συμμετοχή σας στην έκθεση είναι μέρος της επιτυχίας της.

Σας περιμένουμε!download

Log in with your credentials

Forgot your details?